กิจกรรมตามฤดูกาลของไร่ดินดีใจ


กิจกรรมตามฤดูกาลของไร่ดินดีใจ

ในไร่ของเรามีกิจกรรมเกษตรตามฤดูกาล การพึ่งตนเอง แปรรูป และการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ

 

เรื่องวิถีชีวิต การกิน การอยู่ การพึ่งตนเองและอาหารจากธรรมชาติ การหุงข้าวเตาถ่าน เตาฟืน เผาถ่านใช้เอง การทำอาหารจากผักพื้นบ้าน อาหารจากเผือกมัน การวางแผนการเพาะปลูกเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิต

เรียนรู้วิถีชาวนา การทำนาโยน สีข้าว กินข้าวใหม่ วํฒนธรรมเกี่ยวกับการทำนา

เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่ เกี่ยวงา เก็บถั่ว การดูแลฟาร์ม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองในไร่นา

การพึ่งตนเอง การแปรรูป ทำน้ำมันงา น้ำมันมะพร้าว แชมพูมะกรูด ผงถั่วเขียว สบู่

การดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ ล้างพิษ อาบน้ำแร่ที่บ่อน้ำพุร้อนสมอทอด(ข้บรถประมาณ ๒๐ นาที)

ขี่จักรยานเที่ยวภูเขา มีแหล่งท่องเที่ยวนิเวศป่าดึกดำบรรพ์ที่หุบป่าตาด และดูภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เขาปลาร้า

ช่วงเวลาของกิจกรรมการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล ของไร่ดินดีใจ

มิถุนายน เริ่มฤดูกาลเพาะปลูก หว่านถั่ว งา ในไร่ และปลูกข้าวไร่

กรกฎาคม  มีงานเก็บเกี่ยวในไร่ เป็นช่วงเก็บเกี่ยวถั่วเขียว จนถึงปลายเดือน เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวงา มีกิจกรรมการเกี่ยวงา ตากงา เคาะงา และบีบน้ำมันงา

 

เดือนสิงหาคม เริ่มฤดูกาลเพาะปลุกรอบสอง หว่านงา หว่านถั่วเขียว

พฤศจิกายน ฉลองฤดูกาลเก็บเกี่ยว

 

ในช่วงที่ว่างจากกิจกรรมในไร่นาจะมีเรื่องการทำอาหารเพื่อสุขภาพในวิถีธรรมชาติ ตามฤดูกาลที่เหมาะสม เช่น ช่วงต้นฤดูฝนมีผักพื้นบ้านกินใบ ช่วงฤดูแล้งมีพวกพืชหัวอย่างเผือก มัน  ฤดูหนาวมีอาหารตามฤดูกาลอย่างดอกงิ้ว สะเดา เป็นต้น

ตารางกิจกรรมในช่วงสามเดือนของไร่ดินดีใจ

 มิถุนายน กิจกรรมในสวนสัปดาห์แรกของเดือนปลูกผักพื้นบ้าน ถั่ว กระเจี๊ยบ พริก มะกรูด กิจกรรมในนา 13 – 16  พิธีไหว้เจ้านา โยนข้าวนาปรัง23 – 26 เพาะกล้าสำหรับนาโยน ในถาดเพาะกล้า กิจกรรมในไร่สัปดาห์แรกของเดือนฉีดน้ำหมักชีวภาพในไร่ เรียนรู้การพึ่งตนเอง สัปดาห์ที่สองของเดือนทำแชมพูมะกรูด บดถั่วเขียว บีบน้ำมันงา
กรกฏาคม 9 -17 กิจกรรมทำนาปีโยนข้าว23 – 24 เพาะกล้าทำนาเก็บพันธุ์ข้าว เก็บถั่ว เกี่ยวงา ตากงา เคาะงา ตลอดเดือนแชมพูมะกรูด บดถั่วเขียว บีบน้ำมันงา
 สิงหาคม  12 – 14 ทำนาแปลงเล็กๆสำหรับเก็บทำพันธุ์ข้าว  21 หว่านงารอบสอง  ตลอดเดือนแชมพูมะกรูด บดถั่วเขียว บีบน้ำมันงา

3 thoughts on “กิจกรรมตามฤดูกาลของไร่ดินดีใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s