เทศกาลเก็บเกี่ยวที่ไร่ดินดีใจ

เทศกาลเก็บเกี่ยวที่ไร่ดินดีใจ


แสงสว่างของค่ำคืน
แห่งฤดูกาลเก็บเกี่ยว
อบอุ่นในใจเรา…

#Harvest season @Raidindeejai อ่านเพิ่มเติม เทศกาลเก็บเกี่ยวที่ไร่ดินดีใจ