Blog

Welcome to raidindeejai blog

เรียนรู้และพึ่งพาตนเอง ในวิถีธรรมชาติ

เทศกาลเก็บเกี่ยวที่ไร่ดินดีใจ

แสงสว่างของค่ำคืน
แห่งฤดูกาลเก็บเกี่ยว
อบอุ่นในใจเรา…

#Harvest season @Raidindeejai อ่านเพิ่มเติม เทศกาลเก็บเกี่ยวที่ไร่ดินดีใจ


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

บางขณะในชีวิต เราอาจเคยตั้งคำถามถึงเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของตนเอง การก้าวเดินต่อไป…หรือหยุดพักกับชีวิต

ถ้าลองมานั่งคิด ถึงเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคนเรา คำถามนี้มักจะผุดขึ้นมาในใจ ในห้วงเวลาที่มีความสุข หรืออาจทุกข์ท้อกับชีวิต

น่าแปลกที่ทั้งสองสิ่งนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ตรงกันข้าม แต่กลับทำให้คนเราตั้งคำถามและมีคำตอบเกี่ยวกับชีวิตได้เหมือนกัน

สำหรับเราแล้ว ในห้วงเวลาของความทุกข์ เป็นช่วงเวลาที่มีค่า ที่ให้เราได้พยายามค้นหาความหมายของการดำรงอยู่ แล้วเราจึงจะได้รับคำตอบว่า เรามีชีวิตอยู่ หรือเกิดมาเพื่ออะไร…

สิ่งนี้ถ้าคงอยู่ในใจเพียงพอ มันจะช่วยตอบคำถามให้กับเราได้ในยามที่เหมือนชีวิตใกล้จะพังทลาย หรือความหมายในชีวิตหดหายลงไปจนเหลือน้อยนิด 

คิดว่าหลายๆคนก็มี คำตอบนี้ในชีวิต 

เชื่อว่าหลายๆคนต้องมีคำตอบในใจของตัวเอง บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น เวลาได้กลิ่นทุเรียน แล้วทำให้ได้รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อได้กินมัน (ในฤดูที่ผลไม้ชนิดนี้ออก) เวลาเห็นรอยยิ้ม ในดวงตาของใครคนนึงที่เรารัก เวลาเหนื่อยๆมาแล้วได้ดื่มน้ำเย็นๆ การได้เห็นชีวิตเล็กๆเติบโต  หรือการได้เก็บเกี่ยวผลผลิต จากการงานอันเป็นที่รัก 

หรือเรื่องยากๆ เช่น เวลาทำงานหนักๆผ่านไปสักอย่าง
การทำอะไรสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้สักเรื่องนึงในชีวิต หรือความรัก 

บางที นี่อาจจะเป็นคำตอบ เพื่อให้ชีวิตได้ก้าวเดิน..❤
ในยามที่ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งที่เหนื่อยล้า แต่เรายังคงต้องก้าวเดิน….ต่อไปนะ